PROJEKTOWANIE 3D

Przenieś swój pomysł, szkic czy rysunek techniczny 2D do postaci modelu w trójwymiarze. Zaprojektuję obiekt zaczynając od koncepcji lub udzielę pomocy na każdym etapie projektowania. Uzgodnię z Tobą wszystkie szczegóły, a w razie wprowadzonych zmian jesteśmy w ciągłym kontakcie.

Oferuję również usługę w przerysowywania rysunków ze szkiców, zdjęć, pdf'ów itd. do wersji elektronicznej 2D i 3D.